पुस्तक

सम्पादन

Novel K Rai, Yogendra P Yadava, Bhim N Regmi and Balaram Prasain. 2007. Recent studies in Nepalese linguistics: Proceedings of the 12th Himalayan Languages Symposium & 27th Annual Conference of Linguistic Society of Nepal, November 26-28, 2006 (नेपाली भाषाविज्ञानमा हालैका अध्ययनहरु: २६-२८ नोभेम्बर २००६ मा काठमाडौँमा सम्पन्न १२औँ हिमालयन ल्याङ्ग्वेजेज सिम्पोजियम र भाषाविज्ञान समाज नेपालको २७औँ वार्षिक सम्मेलनका कार्यपत्रहरु). Kathmandu: Linguistic Society of Nepal.