शिक्षा

स्नातकोत्तर तह – मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र सङ्काय
स्नातकोत्तर भाषाविज्ञान

२०५५ वि.सं. (सन् १९९८) त्रिभुवन विश्वविद्यालय (भाषाविज्ञान केन्द्रीय विभाग), नेपाल

स्नातकोत्तर नेपाली

२०५२ वि.सं. (सन् १९९५) त्रिभुवन विश्वविद्यालय (नेपाली केन्द्रीय विभाग), नेपाल

स्नातक तह – मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र सङ्काय
बि ए

२०५० वि.सं. (सन् १९९३) त्रिभुवन विश्वविद्यालय (भैरहवा बहुमुखी क्याम्पस, मूल विषय – नेपाली र अर्थशास्त्र), नेपाल

प्रवीणता प्रमाणपत्र तह
आइए – मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र सङ्काय

२०४७ वि.सं. (सन् १९९०) त्रिभुवन विश्वविद्यालय (भैरहवा बहुमुखी क्याम्पस, मूल विषय – नेपाली, अर्थशास्त्र र राजनीतिशास्त्र), नेपाल

आइ एल – कानुन सङ्काय

२०५१ वि.सं. (सन् १९९४) त्रिभुवन विश्वविद्यालय (रूपन्देही (कानुन) क्याम्पस), नेपाल

विद्यालय
एसएलसी

२०४४ वि.सं. (सन् १९८८) एसएलसी बोर्ड अफ नेपाल (दहथुम माध्यमिक विद्यालय, स्याङ्जा), नेपाल

प्राथमिक (कक्षा तिन)

२०३७ वि.सं. (सन् १९८१) दभुङ ठाँटी प्राथमिक विद्यालय, स्याङ्जा, नेपाल