पेसा

अध्यापन

स्नातकोत्तर तह
नेपाली

२०५६-२०५९ शिक्षण सहायक (आंशिक), स्नातकोत्तर नेपाली कार्यक्रम, त्रिचन्द्र क्याम्पस, घण्टाघर, काठमाडौँ, नेपाल

२०६२-२०६५ शिक्षण सहायक (आंशिक), नेपाली केन्द्रीय विभाग, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, कीर्तिपुर, काठमाडौँ, नेपाल

भाषा विज्ञान

२०५८-२०६५ शिक्षण सहायक (आंशिक), भाषाविज्ञान केन्द्रीय विभाग, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, कीर्तिपुर, काठमाडौँ।

२०६५-२०७४ शिक्षण सहायक (करार) भाषाविज्ञान केन्द्रीय विभाग, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, कीर्तिपुर, काठमाडौँ।

२०७४ उपप्राध्यापक (स्थायी), भाषाविज्ञान केन्द्रीय विभाग, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, कीर्तिपुर, काठमाडौँ।

स्नातक तह नेपाली शिक्षक (बिए र बिएड)

२०५९-२०६१ शिक्षण सहायक (आंशिक), जनमैत्री बहुमुखी क्याम्पस, कुलेश्वर, काठमाडौँ, नेपाल

२०६३-२०६४ शिक्षण सहायक (आंशिक), मनमोहन मेमोरियल कलेज, सोह्रखुट्टे, काठमाडौँ, नेपाल

२०५९-२०६५ शिक्षण सहायक (आंशिक), विदेशी विद्यार्थीहरुका लागि नेपाली शिक्षण कार्यक्रममा, नेपाली केन्द्रीय विभाग, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, कीर्तिपुर, काठमाडौँ

उच्च माध्यमिक विद्यालय (+२) नेपाली शिक्षक

२०५९-२०६१ (आंशिक), जनमैत्री बहुमुखी क्याम्पस, कुलेश्वर, काठमाडौँ, नेपाल

माध्यमिक नेपाली शिक्षक

२०५२-२०५५ कुमुदिनी हाइ स्कुल, कालिमाटी, काठमाडौँ, नेपाल

२०५६-२०५७ सरस्वती विद्या मन्दिर, थसिखेल, ललितपुर, नेपाल

प्राथमिक विद्यालय शिक्षक (सबै विषय)

२०५०-२०५१ स्थायी, मेउडिहवा प्राथमिक विद्यालय, मेउडिहवा, सिद्धार्थनगर, रूपन्देही, नेपाल

अनुसन्धान

सन् २००५-२००७ अनुसन्धान सहायक, भाषा सञ्चार (NeLRaLEC) परियोजना, भाषाविज्ञान केन्द्रीय विभाग, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, कीर्तिपुर, काठमाडौँ।

सन् २००८ अनुसन्धान सहायक नेपालको भाषिक सर्वेक्षण (LinSuN) परियोजना, भाषाविज्ञान केन्द्रीय विभाग, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, कीर्तिपुर, काठमाडौँ।